Overdonderderend

Een onweersbui is ons bespaard gebleven op de pelgrimswandeling van zondag 13 oktober maar overdonderend kan je de pelgrimswandeling van Zuidbroek en Noordbroek wel kwalificeren. De rijkdom aan aan architectuur, gewelfschilderingen en houtsnijwerk was zo geweldig rijk te noemen dat je amper in de gaten hebt dat het allemaal in onze achtertuin van Groningen is te vinden.

Maar niet alleen de kerken ook de omgeving, de paddestoelen onderweg en de architectuur van vele boederijen. Na 10 km was iedereen wel verzadigd van alle gewelfige indrukken. Oh, ja de muziek die we in de kerk van Noordbroek hebben gedraaid wilden velen thuis nog eens beluisteren. Klik hieronder voor onze Playlist Pelgrimeren in Groningen

Advertenties

Viewranger alweer Live

Het duurde maar heel even maar Viewranger is weer in de lucht!!!!

Viewranger even op zwart

De App Viewranger is wegens groot onderhoud tijdelijk uit de lucht. Dus vandaar dat je de route op de website niet ziet. Zodra het opgelost zal ik het melden! Op je mobiel kun je Viewranger gewoon gebruiken maar je kunt niet updaten en routes downloaden..

Mini, midi en maxi

Afgelopen zondag 8 september hebben we iets ervaren van 3 soorten pelgrimages. Een mini-pelgrimage langs de 14 prachtige kruiswegstaties in de Jacobuskerk in Uithuizen. De pelgrimswandeling van 8 km rondrond Uithuizen zou je ook een midi-pelgrimage kunnen noemen als je dat vergelijkt met de Pelgrimage van Uithuizen naar Santiago de Compostella van 2500 km. En laat nou de Jacobus de meerdere kerk nu juist het vertrekpunt zijn van de pelgrimsroute naar Santiago. Overigens als je alle pelgrimswandelingen van Pelgrimeren in Groningen hebt gewandeld leg je ongeveer dezelfde afstand af.

We hebben stil gestaan bij het aanpassingsvermogen van bomen aan de droogte en aan ons eigen aanpassingsvermogen in een tijd en cultuur waarin alles maakbaar en geluk afdwingbaar lijkt te zijn. Met Dirk de Wachter als troostdokter constateren we dat we die illusie gauw moeten loslaten. Het gaat in het leven om verbintenis en kleine dingen, het gewone en het leren wachten en niet om gejaagdheid, autonomie en grootsheid. We hebben gelukkig het idee losgelaten dat de zon om de aarde draait nou moeten we nog leren dat het het hele bestaan niet om ons ego draait. In de kruiswegstaties hebben we daar iets van kunnen proeven.

Pelgrimswandeling Uithuizen

A.s. zondag 8 september om 14.00 gaan we weer van start met onze georganiseerde pelgrimswandelingen. Dit keer doen we Uithuizen aan en bezoeken we onderweg 2 kerken. De Jacobus de Meerdere Kerk in Uithuizen; het startpunt van de Pelgrimsroute naar Santiago de Compostella en de Dionysiuskerk. Er valt onderweg en in de kerken weer veel bijzonders te zien. De route is 8 km en begint en eindigt bij het P&R terrein van het NS Station te Uithuizen. We zijn om 17.30 uur terug en de kosten bedragen € 4,- p.p. waarvan € 2,- bestemd is voor de kerken.

Pelgrimeren is meer dan alleen wandelen; het is ook even ontsnappen aan de ratrace van het (succesvolle en maakbare) leven om tot rust en bezinning te komen. Niet door te navelstaren maar je te laten inspireren en verwonderen door natuur en cultuur en door stil te staan om in beweging te komen (vice versa).

Je kunt nu ook donateur worden voor het resterend half jaar voor € 10,- Je gaat dan gratis mee met de komende 3 wandelingen (Uithuizen, Noord en – Zuidbroek en Meedhuizen) en het is ook nog fiscaal aftrekbaar omdat we en ANBI status hebben.

Pelgrimeren met Chris in Sauwerd en Wetsinge

Chris is onvermoeibaar in het ons tonen hoe mooi het landschap en cultuurhistorie is van dit landschap. Ga je weer mee?

Sauwerd Wetsinge Pelgrimage 

Rondwandeling  Sauwerd, Hekkum, Reitdiep, Wetsingerzijl, Wetsingersluis, Groot Wetsinge, Klein Wetsinge. Circa 9 km

Sauwerd.

Sau betekent in het Germaans graszode en werd is de verbastering van wierde. Is reeds 2600 jaar bewoond. Bij Sauwerd splitst het spoor uit Groningen in twee richtingen naar Delfzijl en naar de  Eemshaven.  Wie de trein naar deze oorden neemt weet volgens de overlevering de wereld daar te zijn dichtgeplakt met kranten.

Hekkum.

Het gehucht is ontstaan op een wierde, waarlangs de oude dijk van het Reitdiep loopt. De kronkel die het Reitdiep hier maakte werd in 1661 afgesneden toen het Reitdiep ter plaatse werd rechtgetrokken.

Wetsingerzijl (1636) en Wetsingersluis (1876).

Herstel van de oude monumentale draaibrug en sluis werden onderdeel van de plannen om het negentiende-eeuwse karakter van het Reitdiep in stand te houden. De draaibrug wordt benut als fietsbrug op de fietsroute Winsum-Noordhorn, onderdeel van het herinrichtingsplan Middag-Humsterland en maakt onderdeel uit van het Pieterpad.

Plasdras gebieden.

Veel gronden rondom het Reitdiep zijn in eigendom van Het Groninger Landschap dat ook plasdrasgebieden heeft ingericht om een aantrekkelijker gebied te worden voor weidevogels. De boeren pachten het land van het Groninger Landschap maar dat wordt aan strenge eisen gebonden v.w.b. gebruik kunstmest en er mag niet gemaaid worden voor 15 juni om de kuikens van de weidevogels te beschermen.

Groot Wetsinge.

Al vanaf de derde eeuw v.chr. werd de wierde van Wetsinge bewoond. Deze wierde vormt een onderdeel van een cluster van wierden langs de oostelijke oever van de rivier de Hunze. De plaats Wetsinge bestaat uit Klein Wetsinge en Groot Wetsinge waarbij, anders dan de naam doet vermoeden, Klein Wetsinge iets groter is dan Groot Wetsinge. Waarschijnlijk staat ‘groot’ voor ‘hoog’ aangezien Groot Wetsinge op de wierde ligt. Officieel is Groot Wetsinge geen dorp maar een buurtschap, aangezien het geen kerk meer heeft. De oorspronkelijk 11e of 12e eeuwse kerk is in 1840 afgebroken en vervangen door een nieuwe kerk in Klein Wetsinge. De plek waar de oude kerk in Groot Wetsinge heeft gestaan is nog goed te zien, de contouren worden door stenen paden aangegeven. Naast deze plek staat de voormalig pastorie (‘weem’) van Groot Wetsinge. 

Voorts staat er een herbouwde kosterij die waarschijnlijk oorspronkelijk uit het einde van de 16e, begin 17e eeuw stamt. Hier werd vroeger les gegeven aan de kinderen van het dorp. In 1970 was het gebouw erg in verval geraakt In 1973 werd de resterende bouwval steen voor steen afgebroken met de bedoeling weer te worden opgebouwd bij het Hogeland museum in Warffum. Dat gebeurde. Het toenmalige ministerie van CRM bepaalde echter dat het gebouw weer op zijn oude plek terug moest komen en ook dat gebeurde. De stenen werden weer overgebracht uit Warffum en in 1989 verrees daarop de kosterij op haar oude plek in Groot Wetsinge.

Klein Wetsinge.

De kerk heeft nu deels een horecafunctie en is in de nok uitgerust met een soort vogelkijkhut die over het houten tongewelf heen bereikbaar is met een mooi panoramisch beeld van het Reitdieplandschap. Volgens de gevelsteen is dit zaalkerkje van 1840. 

De huidige kerk moest de in 1840 afgebroken kerken van Sauwerd en Groot Wetsinge  vervangen. Het orgel is in 1914 door J. Doornbos geplaatst; in 1984 en 1985 zijn er pogingen gedaan het orgel weer bespeelbaar te maken, maar dat is uiteindelijk niet gelukt omdat de windlade te slecht bleek te zijn.

Molen.

De unieke koren- en pelmolen werd in 1944 van een zeer moderne pelinrichting met onderaandrijving voorzien die uiteindelijk in 1952 geheel werkend werd opgeleverd. Het is de meest moderne pellerij op windkracht die er in Nederland is. De inrichting vormt als het ware de overgang van het pellen op windkracht naar de huidige industriële verwerking. Het voorhuis van de boerderij naast de molen is plek van de vroegere sarrieshut. Hierin woonde tot 1855 de ambtenaar(sarrie) die de belasting op het gemaal inde. 

Pelgrimeren met Chris in Adorp

Chris van der Ziel is weer aan het pelgrimeren geslagen en heeft nu Adorp aangedaan. Kijk mee door zijn lens bij deze pelgrimswandeling. Wil je ook deze pelgrimswandeling lopen ga dan naar www.spig.nl

ADORP Pelgrimage circa 8 km

Rondje Adorp, Harssens, Wierum, Wierumerschouw

Adorp, wierdedorp, gelegen op de uitloper van de Hondsrug en aan een voormalige bochtvan de Hunze, plaatselijk het Selwerderdiepje genoemd. Op de wierde staat de kerk uit de13/14e eeuw. De naam Adorp komt van Artharpe. Het dorpshuis van Adorp draagt deze naam. 

De toren is in 1794 is afgebroken en vervangen door een dakruiter. De klok in de dakruiter is afkomstig uit de kerk van Harssens en dateert uit 1618. Het interieur heeft een blauwgroen houten balkenplafond. Het orgel van de kerk werd in 1899 door Marten Eertman, met gebruikmaking van ouder pijpwerk uit de 18e eeuw, omgebouwd tot een nieuw exemplaar. Mense Ruiter restaureerde het orgel in 1995. Tijdens mijn bezoek aan de kerk werd het orgel aan een inspectie onderworpen, uitgevoerd door Roelof Kuik, voor de Stichting Groningen Orgelland en de Stichting Oude Groninger Kerken. Op het erfgoed wordt dus goed gepast.

Van Adorp loopt de route langs de drukke provinciale weg naar Harssens. Harssens ligt net ten noorden van het Van Starkenborghkanaal aan een oude loop van het

Selwerderdiepje. Harssens wordt al genoemd in een register van het klooster van Werden uit omstreeks 1000. In de veertiende eeuw is er sprake van een steenhuis bij Harssens dat in de zestiende eeuw gesloopt werd. Iets ten westen van het oude steenhuis is in 1540 de borg Harssens gebouwd. Deze borg is in 1742 afgebroken. Het voormalige borgterrein is nog zeer goed in het landschap te herkennen. De boerderij Harssenbosch en directe omgeving (Paddepoel) is eigendom van het Groninger Landschap. Het terrein is deels ingericht als natuurgebied.

Wierum is een buurtschap gelegen op een tot 4,46 meter (boven NAP) hoge wierde. Op de wierde bevinden zich een boerderij, twee huizen en een kerkhof, waarvan de oudste grafzerk van 1679 dateert. De Wierde is deels hersteld met baggerspecie uit het Reitdiep. Op deze wijze kon de afgraving van de Wierde (waarbij de zeer vruchtbare grond werd verkocht aan boeren in Drenthe)deels te niet worden gedaan. 

Wierumerschouw aan het Reitdiep is gelegen aan één van de oudste wegen van Groningen, de weg van het klooster van Aduard naar het uiterhuis de Rodeschool bij Bedum. In 1887 werd in plaats van het veer(bootje) een draaibrug gebouwd. Langs een bomenrijke weg met forse berken voert de de wandeling terug naar Adorp. Zie ook de fraaie straatjes en huizen in het dorp.

Fotoreportages, blogs en meer over Pelgrimswandelingen in Groningen

%d bloggers liken dit: