Pelgrimeren met Chris in Sauwerd en Wetsinge

Chris is onvermoeibaar in het ons tonen hoe mooi het landschap en cultuurhistorie is van dit landschap. Ga je weer mee?

Sauwerd Wetsinge Pelgrimage 

Rondwandeling  Sauwerd, Hekkum, Reitdiep, Wetsingerzijl, Wetsingersluis, Groot Wetsinge, Klein Wetsinge. Circa 9 km

Sauwerd.

Sau betekent in het Germaans graszode en werd is de verbastering van wierde. Is reeds 2600 jaar bewoond. Bij Sauwerd splitst het spoor uit Groningen in twee richtingen naar Delfzijl en naar de  Eemshaven.  Wie de trein naar deze oorden neemt weet volgens de overlevering de wereld daar te zijn dichtgeplakt met kranten.

Hekkum.

Het gehucht is ontstaan op een wierde, waarlangs de oude dijk van het Reitdiep loopt. De kronkel die het Reitdiep hier maakte werd in 1661 afgesneden toen het Reitdiep ter plaatse werd rechtgetrokken.

Wetsingerzijl (1636) en Wetsingersluis (1876).

Herstel van de oude monumentale draaibrug en sluis werden onderdeel van de plannen om het negentiende-eeuwse karakter van het Reitdiep in stand te houden. De draaibrug wordt benut als fietsbrug op de fietsroute Winsum-Noordhorn, onderdeel van het herinrichtingsplan Middag-Humsterland en maakt onderdeel uit van het Pieterpad.

Plasdras gebieden.

Veel gronden rondom het Reitdiep zijn in eigendom van Het Groninger Landschap dat ook plasdrasgebieden heeft ingericht om een aantrekkelijker gebied te worden voor weidevogels. De boeren pachten het land van het Groninger Landschap maar dat wordt aan strenge eisen gebonden v.w.b. gebruik kunstmest en er mag niet gemaaid worden voor 15 juni om de kuikens van de weidevogels te beschermen.

Groot Wetsinge.

Al vanaf de derde eeuw v.chr. werd de wierde van Wetsinge bewoond. Deze wierde vormt een onderdeel van een cluster van wierden langs de oostelijke oever van de rivier de Hunze. De plaats Wetsinge bestaat uit Klein Wetsinge en Groot Wetsinge waarbij, anders dan de naam doet vermoeden, Klein Wetsinge iets groter is dan Groot Wetsinge. Waarschijnlijk staat ‘groot’ voor ‘hoog’ aangezien Groot Wetsinge op de wierde ligt. Officieel is Groot Wetsinge geen dorp maar een buurtschap, aangezien het geen kerk meer heeft. De oorspronkelijk 11e of 12e eeuwse kerk is in 1840 afgebroken en vervangen door een nieuwe kerk in Klein Wetsinge. De plek waar de oude kerk in Groot Wetsinge heeft gestaan is nog goed te zien, de contouren worden door stenen paden aangegeven. Naast deze plek staat de voormalig pastorie (‘weem’) van Groot Wetsinge. 

Voorts staat er een herbouwde kosterij die waarschijnlijk oorspronkelijk uit het einde van de 16e, begin 17e eeuw stamt. Hier werd vroeger les gegeven aan de kinderen van het dorp. In 1970 was het gebouw erg in verval geraakt In 1973 werd de resterende bouwval steen voor steen afgebroken met de bedoeling weer te worden opgebouwd bij het Hogeland museum in Warffum. Dat gebeurde. Het toenmalige ministerie van CRM bepaalde echter dat het gebouw weer op zijn oude plek terug moest komen en ook dat gebeurde. De stenen werden weer overgebracht uit Warffum en in 1989 verrees daarop de kosterij op haar oude plek in Groot Wetsinge.

Klein Wetsinge.

De kerk heeft nu deels een horecafunctie en is in de nok uitgerust met een soort vogelkijkhut die over het houten tongewelf heen bereikbaar is met een mooi panoramisch beeld van het Reitdieplandschap. Volgens de gevelsteen is dit zaalkerkje van 1840. 

De huidige kerk moest de in 1840 afgebroken kerken van Sauwerd en Groot Wetsinge  vervangen. Het orgel is in 1914 door J. Doornbos geplaatst; in 1984 en 1985 zijn er pogingen gedaan het orgel weer bespeelbaar te maken, maar dat is uiteindelijk niet gelukt omdat de windlade te slecht bleek te zijn.

Molen.

De unieke koren- en pelmolen werd in 1944 van een zeer moderne pelinrichting met onderaandrijving voorzien die uiteindelijk in 1952 geheel werkend werd opgeleverd. Het is de meest moderne pellerij op windkracht die er in Nederland is. De inrichting vormt als het ware de overgang van het pellen op windkracht naar de huidige industriële verwerking. Het voorhuis van de boerderij naast de molen is plek van de vroegere sarrieshut. Hierin woonde tot 1855 de ambtenaar(sarrie) die de belasting op het gemaal inde. 

Advertenties

Pelgrimeren met Chris in Adorp

Chris van der Ziel is weer aan het pelgrimeren geslagen en heeft nu Adorp aangedaan. Kijk mee door zijn lens bij deze pelgrimswandeling. Wil je ook deze pelgrimswandeling lopen ga dan naar www.spig.nl

ADORP Pelgrimage circa 8 km

Rondje Adorp, Harssens, Wierum, Wierumerschouw

Adorp, wierdedorp, gelegen op de uitloper van de Hondsrug en aan een voormalige bochtvan de Hunze, plaatselijk het Selwerderdiepje genoemd. Op de wierde staat de kerk uit de13/14e eeuw. De naam Adorp komt van Artharpe. Het dorpshuis van Adorp draagt deze naam. 

De toren is in 1794 is afgebroken en vervangen door een dakruiter. De klok in de dakruiter is afkomstig uit de kerk van Harssens en dateert uit 1618. Het interieur heeft een blauwgroen houten balkenplafond. Het orgel van de kerk werd in 1899 door Marten Eertman, met gebruikmaking van ouder pijpwerk uit de 18e eeuw, omgebouwd tot een nieuw exemplaar. Mense Ruiter restaureerde het orgel in 1995. Tijdens mijn bezoek aan de kerk werd het orgel aan een inspectie onderworpen, uitgevoerd door Roelof Kuik, voor de Stichting Groningen Orgelland en de Stichting Oude Groninger Kerken. Op het erfgoed wordt dus goed gepast.

Van Adorp loopt de route langs de drukke provinciale weg naar Harssens. Harssens ligt net ten noorden van het Van Starkenborghkanaal aan een oude loop van het

Selwerderdiepje. Harssens wordt al genoemd in een register van het klooster van Werden uit omstreeks 1000. In de veertiende eeuw is er sprake van een steenhuis bij Harssens dat in de zestiende eeuw gesloopt werd. Iets ten westen van het oude steenhuis is in 1540 de borg Harssens gebouwd. Deze borg is in 1742 afgebroken. Het voormalige borgterrein is nog zeer goed in het landschap te herkennen. De boerderij Harssenbosch en directe omgeving (Paddepoel) is eigendom van het Groninger Landschap. Het terrein is deels ingericht als natuurgebied.

Wierum is een buurtschap gelegen op een tot 4,46 meter (boven NAP) hoge wierde. Op de wierde bevinden zich een boerderij, twee huizen en een kerkhof, waarvan de oudste grafzerk van 1679 dateert. De Wierde is deels hersteld met baggerspecie uit het Reitdiep. Op deze wijze kon de afgraving van de Wierde (waarbij de zeer vruchtbare grond werd verkocht aan boeren in Drenthe)deels te niet worden gedaan. 

Wierumerschouw aan het Reitdiep is gelegen aan één van de oudste wegen van Groningen, de weg van het klooster van Aduard naar het uiterhuis de Rodeschool bij Bedum. In 1887 werd in plaats van het veer(bootje) een draaibrug gebouwd. Langs een bomenrijke weg met forse berken voert de de wandeling terug naar Adorp. Zie ook de fraaie straatjes en huizen in het dorp.

Pinksteren en pinken

Luid toegezongen door een aantal pinken of zo u wilt uitgejouwd met veel boegeroep hebben we met Pinksteren een schitterende pelgrimswandeling beleeft in Niehove. Het voormalig Waddeneiland Humsterland had in Niehove ( toen nog Suxwerd geheten) een echt hoofddorp en we genieten van dit pittoreske wierdedorp met 2200 jaar historie en een al even mooie radiale structuur.

Is het geen plaatje…………?

We hebben meerdere weidevogels kunnen spotten omdat een aantal boeren pogingen doen om het beheer van hun weiden af te stemmen op de weidevogels. We zagen de verschillen tussen boeren die dat wel en niet doen. Het werpt de fundamenteel de vraag op hoe we met de natuur omgaan als consument en producent. Dat was tevens de bezinningsvraag in de kerk van Niehove onder de klanken van een voor piano bewerkt nummer van Veni creator spiritus

Groeten uit Groningen

www.facebook.com/1411911978/posts/10214677525317749

Back to the past….

Een pelgrimswandeling die 20.000 jaar bestrijkt dat geloof je toch echt niet. Toch was dat de ervaring van de deelnemers die aan de pelgrimswandeling van Nuis hebben deelgenomen. De wandeling voerde hun naar een echte Pingoruïne: het Bolmeer dat uit de laatste ijstijd stamt. Ze volgende het spoor van de turfstekers die vanaf het jaar 1000 in het Westerkwartier in het Vredewoldgebied actief waren. Ze stonden oog in oog met de resultaten van de kerkbouwers uit de 13e eeuw in het kerkje van Nuis. En last but not least ervoeren ze de jaren 60 met The Byrds met het nummer Turn Turn Turn. Dit nummer met de tekst ” voor alles is een tijd” is letterlijk ontleend aan het boek Prediker (van Salomo) dat een actueel boek is met de zoektocht naar de zin van het bestaan. Dit boek is minimaal 2500 jaar oud. Gelukkig arriveerde iedereen moe en voldaan weer in het heden op de parkeerplaats bij Coendersborg dat in 1813 is gebouwd. Oh ja en er was een spreuk onderweg : “De ware tijd openbaart zich pas als de kloktijden zwijgen”.

SPig is jarig………..

Vandaag exact 2 jaar geleden is onze website http://www.spig.nl met 200 routes en in totaal 2500 km aan pelgrimswandelingen gelanceerd en geopend door de commissaris van de Koning dhr. R. Paas in het kantoor van de Stichting Oude Groninger Kerken.

………………………………………………..feestje: SPiG is 2 jaar in de lucht……………………………………………….

In die 2 jaar zijn onze pagina’s 78.236 keer bezocht door 14.109 bezoekers die samen 15.630 bestanden hebben gedownload en dat is een feestje waard!!!. We zijn supertrots en blij dat we zoveel Groningers en niet-Groningers hebben kunnen laten genieten van alle rijkdommen die in onze provincie te vinden zijn en dat we zoveel mensen hebben geïnspireerd. Het motiveert ons des te meer om door te gaan ook door de vele enthousiaste reacties.

……..Pelgrimeren is gaande weg thuiskomen………

Pelgrims lopen over Water !!!

Een wonder? Nee hoor, maar wel een wonderlijk gezicht om met een pelgrimswandeling in ganzenpas over water te lopen op het knuppelpad over het Dannemeer in het Roegwold. Op de vraag aan 28 deelnemers wie wel eens van het Dannemeer had gehoord kwamen slechts 4 positieve reacties. Na deze wandeling zal niemand dat meer vergeten, helemaal niet omdat sommige deelnemers ook wel een wiebelig gevoel overhielden aan het knuppelpad.

Pelgrims lopen over het kunppelpad over het water van het Dannemeer

Als er nu nog mensen zijn denken dat we we de grenzen van onze provincie hebben overgestoken wordt het toch dringend tijd dit meer te bezoeken in het hart van onze Provincie bij Schildwolde. Pelgrimeren is genieten van de natuur in dit vogelparadijs en het prachtig landschap maar ook van de gele kerk van Schildwolde met de 48 meter hoge Juffertoren uit 1298. Die er al eeuwen staat nog voor dat er nog maar sprake van het land en natie Nederland. Met de foto’s kun je nog even met ons meegenieten of nagenieten als je erbij was.

Zowel de pastorie als de kerk zijn gehuld in dezelfde gele kleur

Fotoreportages, blogs en meer over Pelgrimswandelingen in Groningen

%d bloggers liken dit: