Een virtueel klooster in een desolaat landschap; Rottum.

De regen is net opgehouden als we met 22 personen achter de boerderij van Jan en Hilma parkeren. Het is even wennen en hier en daar laten de koeien toch hun sporen na op het erf en dat merken een aantal wandelaars op een niet aangename wijze. We zijn in Stitswerd. Een prachtig wierdedorpje met de kenmerkende radiaalstructuur op de linkeroever van de ooit zo brede rivier de Fivel. De vorst van de afgelopen weken heeft duidelijk zijn sporen nagelaten, grote gaten in de weg en de weilanden hebben bruin/groene tinten. De grijze bewolking ligt als een deken over dit uitgestrekte land. Geen wonder dat de monniken hier terecht kwamen ver van de woelige wereld om zich terug te trekken in een gezamenlijk kluizenaarsbestaan.

Onze blik is gericht op Rottum en groot is de verbazing als via Bethlehem naar dit pittoreske wierdedorp gaan.  De nonnen hadden hier een convent en hebben het hier niet altijd breed gehad.  Toen de toenmalige paus af wilde van de dubbelkloosters en daarom zijn de nonnen hier neergestreken  en vernoemden het naar de geboorteplaats van Christus. Het is amper 1500 meter van het oorspronkelijk klooster.

We maken een omtrekkende beweging om Rottum en het onthult eigenlijk al snel dat het hele dorp een voormalig klooster is geweest met een dubbele rij grachten met  uitsparingen die bedoeld waren als bastions tegen vijandige bendes en troepen. Kloosters waren in de middeleeuwen gewilde militaire strategische objecten. Je kon er met veel manschappen bivakkeren, er was voedsel voor de huursoldaten en de paarden en onderdak voor een grote groep strijders. Beide strijdende partijen de Staatsen o.l.v. Willen van Oranje en koningsgezinden Spanjaarden hebben hier “gebruik” van gemaakt en hebben bij vertrek alles aanzienlijk vernield. Het is de ironie van de geschiedenis dat met het terugtrekken uit de wereld dat diezelfde wereld jouw als militair strategisch object ziet. De monniken hadden geen andere keus dan te vluchten naar het Refugium in Groningen bij de Rode Weeshuisstraat.

De geschiedenis lijkt duidelijk in onze gescheidenisboeken  maar in lokale omstandigheden ligt alles weer anders. De abt van Rottum koos min of meer de zijde van Luther. Alleen de officieren waren spanjaarden de rest waren huursoldaten uit heel Europa en Nederland. En er waren allerlei tegenstellingen:

  • Katholieken en protestanten; de reformatoren wilden terug naar het bijbels begin
  • Stad en Ommeland; regionale tegenstellingen vooral gebaseerd economische en politieke belangen.
  • Konings- en staatsgezinden;  mensen die trouw waren aan de Spaanse Koning en de opstandelingen; een politiek conflict over vrijheid.
  • Landadel en kloosters; de privileges van de kloosters op de Stapelmarkt in Groningen werd als oneerlijke concurrentie beschouwd.

Terug naar het nu.  Twee inwoners van Rottum hebben een grondradar gebouwd en hebben elke meter van Rottum opgemeten om te ontdekken waar de fundamenten van het klooster lagen. En met allerlei technieken waren ze weer in staat om het hele Benedictijnse klooster digitaal in 3D te reconstrueren. En via de beamer in de kerk gaan we terug in de tijd en zien we het klooster voor het oog verschijnen (aanklikken voor een korte impressie) ; het St. Juliana klooster om vervolgens ook nog te ontdekken dat de structuur van de wierde nauwelijks veranderd is.

On de sfeer van het klooster te proeven is de muziek van de wereldberoemde benedictijnse nog Hildegard van Bingen te horen. Het roept hemelse sferen op van een vrouw die als geen ander in een mannenwereld het geluid wist te vertolken dat de grondslag van de schepping en ons bestaan de liefde van de schepper is geweest.

Klik hier om dit lied te beluisteren:

O quam mirabilis est prescientia divini pectoris que prescivit omnem creaturam. Nam cum Deus inspexit faciem hominis quem formavit, omnia opera sua in eadem forma hominis integra aspexit. O quam mirabilis est inspiratio que hominem sic suscitavit.

O hoe bewonderenswaardig is de voorkennis van het goddelijk hart dat voorkennis heeft van de hele schepping. Want toen God het gezicht zag van de mens die Hij had gevormd, zag Hij in diezelfde menselijke vorm al zijn werken. O hoe bewonderenswaardig is de adem die de mens zó tot leven riep.

We verlaten de Wierde Rottum en kijken nog eenmaal om: het ligt er zo vredig en sereen bij. Groningen onthult hier zijn indrukwekkende geheimen en wij bewaren het in onze harten.

Deze diashow vereist JavaScript.

Een Pelgrimswandeling naar een virtueel klooster in Groningen??

Dit lijkt hoogst onwaarschijnlijk. Toch kunt u dit meebeleven op zondag 11 maart van 14.00-17.00 uur.  We wandelen ca. 8 km van Stitswerd naar Rottum v.v. in Noord Groningen. Rottum was in de vroege middeleeuwen een volledig klooster. Dit klooster St. Juliana is virtueel tot leven gewekt en dat valt tijdens de wandeling te beleven en we kunnen een beetje proeven van de spirituele sfeer van het kloosterleven. U hoeft er niet voor naar Italie, Spanje maar het is gewoon in Groningen. Online aanmelden op  www.spig.nl . De kosten bedragen slechts € 3 ,- per persoon en de gidsen nemen u mee met verhalen over het klooster, de geschiedenis, spiritualiteit en de cultuurhistorie.

Binder1_Pagina_01

Jaarprogramma 2018 is rond!

We hebben in december en januari ons jaarprogramma voor 2018 pelgrim-3-verkleindweer in elkaar gezet en we hebben een aantal zeer bijzondere pelgrimswandelingen op het programma staan. Vanaf nu staat de online aanmelding op de website en evenementen bij Facebook weer open voor de eerste 2 komende wandelingen. Ga met ons mee op pad om te ontdekken dat pelgrimeren meer is dan alleen maar wandelen langs bezienswaardigheden.

Rottum.
Op zondag 11 maart gaan we gaan als eerste langs Rottum dat een mooi kerkje heeft met een enorme geschiedenis die wel zelfs in animatie helemaal kunnen laten meebeleven. We kunnen ook de spiritualiteit van dit voormalige klooster Julia proeven.

600px-Situering_van_de_kerk_in_de_dorpse_omgeving_-_Rottum_-_20372410_-_RCE

Fransum.
De meest feeëriekere wierde van Groningen met een uniek kerkje uit de 13e eeuw staat op zondag 8 april op de agenda.

Sauwerd Wetsinge.
We gaan genieten van de prachtige panaromaview van het Reitdiep vanuit een speciale ruimte boven het tongewelf van het kerkje van Klein Wetsinge. Voorts wandelen we op deze 13e mei  langs de oude meanders van het Reitdiep.

Wehe den Hoorn Warfhuizen.
Dit beleeft op zondag 10 juni een van de meeste bijzondere wandelingen te  worden met 3 hoogtepunten;  de Sint-Bonifatiuskerk te Wehe den Hoorn en de luchtwachttoren van Warfhuizen en de kluis van Broeder Hugo.

Godlinze.
We gaan op 9 september Sint-Pancratius ontmoeten want zijn nam is verbonden aan de kerk van Godlinze. Een heel bijzondere kerk met veel gewelfschilderingen.

Huizinge.
Op 14 oktober gaan we naar de Johannes de Doperkerk van Huizinge en treden we in de voetsporen van abt Emo die hier als pastoor heeft gestaan. De kerk is zonder meer een juweel te noemen met bijzondere gewelfschilderingen.

Baflo Tinallinge Rasquert.
Dit wordt een poëtische route vermengd met bijzondere historische tekeningen in de Onze Lieve Vrouwe Kerk van Tinallinge en 3 wierdedorpen op deze dag van Sint Maarten.

Dolle boel in Dorkwerd – Sanne Meijer Onderweg

http://www.sannemeijeronderweg.nl/dolle-boel-in-dorkwerd/

Pelgrimage Wirdum 12-11-17

We zijn met een kleine 35 personen en 4 gidsen op weg met de georganiseerde pelgrimswandeling van Wirdum in het Noordoosten van de provincie Groningen van de Stichting Pelgrimeren in Groningen. Een rondwandeling van 8 km langs 2 middeleeuwse borgen, een Engelse slingertuin, een landschapspark, dwars door de weilanden en langs oude maren (oude wadslenken) en een middeleeuwse kerk uit de 13e eeuw. We

1200px-Zaalkerk_van_Wirdum
Kerk van Wirdum

wandelen in het oude polderlandschap tussen de 2 oude en dichtgeslibde oevers van de middeleeuwse rivieren de Fivel en de Delf in het hart van het aardbevingsgebied. Het is een druiligere zondagmiddag in november.

Los van het spirituele van de landschappen was het bezoek aan de middeleeuwse kerk een echte pelgrimage met muzikale omlijsting met het lied Panis Angelica (hemels brood) van Thomas van Aquino  en het gebed van St. Patrick gezongen door Rita Connoly  De Keltische spiritualiteit is in het christendom de traditie die het meest benadrukt dat God ook in de natuur te ontmoeten valt. De wandeling gaat ook over gras en kleipaden en is na een zeer natte week ook een spirituele beleving van “met je poten in de klei staan”. Geen hoog verheven ervaring maar de sensatie bijna de vruchtbare aarde te worden ingezogen. Het vormt een prachtig contrast vormt met het Panis Angelica in de kerk met de sonore stem van Sting en fel klinkende romantische tenorstem van Paverotti.

img_2264
Een pelgrimstocht of braggeltocht

Typerend voor de landschappen onderweg is de vermeende maakbaarheid van de natuur met de Engelse landschapstuin van Ekenstein aan de ene kant (stammend uit de Romantiek)  en de veeteelt aan de andere kant waarin de mens de natuur naar zijn hand wil zetten in al zijn scherpe contrasten (beheersingsdenken vanuit de Verlichting), de een uit oogpunt van schoonheid en symmetrie de ander uit oogpunt van het nut. Er zit ook iets in van de mens die teveel de baas wil zijn over de natuur en het toenemend besef van de zelfoverschatting van de mens waarbij we de natuur te veel beschouwen als een te manipulerend object. De wandelroute gaat voort langs eeuwenoude jaagpaden en kerkenpaden en de ossengang van de wierde van Wirdum. De wierde stamt uit 4e eeuw voor Chr.  We wandelen ook in het hart van het aardbevingsgebied. Dat alleen al laat ons zien dat de aarde als een te exploiteren object te beschouwen leidt tot catastrofale gevolgen. Neem daarbij de klimaatdreiging door het verbranden van fossiele brandstoffen en het ontstaan van CO2 en het wordt meteen duidelijk dat we niet op een goede weg zijn als samenleving. Het pelgrimeren doet ons ook bezinnen op deze belangrijke vraag.

Wil je de route zelf lopen ga klik dan hier.  Of kies voor een van de andere 131 rondwandelingen van ca 8 km ga naar www.spig.nl. 

Bethlehem in Groningen?

In deze tijd voor kerst moet je het verhaal van Sanne Meijer over Bethlehem in Groningen gelezen hebben. De Stichting Pelgrimeren in Groningen wenst jullie een inspirerend kerstfeest met dank aan Sanne. 🎶

Klik hier voor haar verhaal

Fotoreportage Wirdum 12 november

Wil je de muziek terugluisteren klik dan hier voor Paverotti en Sting en hier voor St. Patrick Prayer

Hoogtekaart Pelgrimswandeling Wirdum

Pelgrimswandeling Uithuizermeeden

Pelgrimswandeling Uithuizermeeden 11 juni 2017

Foto’s Pelgrimage Spijk

Fotoreportage Pelgrimswandeling Bedum

Klik op een foto om de diashow in het groot te bekijken.

Fotoreportages, blogs en meer over Pelgrimswandelingen in Groningen

%d bloggers liken dit: